$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Projekty współfinansowane z środków zewnętrznych

- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Bichniów

- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czaryż