$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

odpadyInformujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Secemin w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.” wyłoniona została nowa firma: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z Włoszczowy.
W związku z powyższym w dniach od 1 do 6 grudnia 2016 r. podczas ostatniego odbioru odpadów firma P. H. U. ,,PAVER” będzie zabierać swoje pojemniki.
Nowe worki na odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dostarczy sołtysom w dniach 5-6 grudnia. Worki będzie można odebrać bezpłatnie u sołtysów i w UG Secemin w godzinach pracy urzędu. Nowe pojemniki na odpady Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zacznie rozwozić po poszczególnych miejscowościach od połowy tego tygodnia. Do tego czasu prosimy odpady niesegregowane gromadzić w workach lub innych pojemnikach, a po dostarczeniu pojemników na odpady przerzucić je do nich.
Dzięki kwocie uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. nie ulegną zmianie.