$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Wizyta Marszałka Województwa

15578167 1270312026374459 5144963950844283108 oW dniu 15 grudnia 2016 roku gminę Secemin odwiedził Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Celem wizyty Marszałka było zapoznanie się z problemami naszej gminy oraz możliwościami udzielenia pomocy we wskazanych przez władze gminy tematach. Jak widomo gmina Secemin przygotowuje się do budowy tak bardzo potrzebnego przedszkola, a nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć finansowo ciężaru tej inwestycji. Wobec powyższego przygotowywana jest pełna dokumentacja do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie tego zadania. Marszałek Jarubas zapoznał się z faktycznym stanem technicznym budynku obecnego przedszkola, jego zbyt małej na potrzeby dzieci kubatury i niekorzystnym usytuowaniem na placu przy drogach wojewódzkich. Następnie odbyła się wizja lokalna na drodze wojewódzkiej Nr 795 wspólnie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim. Omówiono konieczność przeprowadzenia remontu tej drogi od Secemina do granicy z województwem śląskim. W miejscowości Psary Wójt Gminy przedstawił zagrożenia, jakie występują na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej za drogą powiatową. Marszałek Adam Jarubas odniósł się ze zrozumieniem do w/w potrzeb inwestycyjnych naszej gminy. Również Dyrektor Urbanowski obiecał poszukać możliwości rozwiązania naszych problemów drogowych.
Wójt Gminy Tadeusz Piekarski bardzo serdecznie dziękuje za tą owocną wizytę Marszałkowi Województwa Adamowi Jarubasowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianowi Urbavowskiemu oraz Staroście Włoszczowskiemu Jerzemu Sulidze i członkowi Zarządu Powiatu Pawłowi Strączyńskiemu za udział w spotkaniu i wspieranie działań władz naszej gminy.