$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Gmina Secemin zmieniła sprzedawcę energii elektrycznej

energia elW dniu 5 grudnia 2016 r. została zakończona licytacja elektroniczna na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Secemin i jej jednostek organizacyjnych.
Do licytacji Wójt Gminy Secemin zaprosił wszystkich sprzedawców energii działających na terenie TAURON Dystrybucja Sp. z.o.o. Do przetargu wzięło udział 4 sprzedawców. Zwycięzcą okazała się firma South Energy Partners Sp. z o.o., która zaoferowała stawkę najniższą w wysokości 225,00 zł netto za 1 MWh energii elektrycznej. Wójt Gminy Secemin podpisał umowę na 2 lata – do końca 2018 r., ponieważ liczył się z tym, iż energia może osiągnąć nieprzewidywalne w tym okresie ceny. Dwuletnia umowa zapewni niezmienną cenę w ciągu jej obowiązywania.
W tym roku, podobnie jak w 2015 r., licytacja elektroniczna dla naszej gminy została przeprowadzona przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UG Secemin, a nie przez prywatną spółkę jak to było w latach poprzednich.