$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Nowy odbiorca odpadów komunalnych w Gminie Secemin

odpadyOd 1 stycznia 2017 r. nowym odbiorcą odpadów komunalnych w Gminie Secemin będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie Sp. z o. o.
Zmiana odbiorcy odpadów spowodowana została rozpisaniem przez Gminę Secemin przetargu na odbiór odpadów. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe wpłynęły dwie oferty z czego najkorzystniejszą ofertę złożyło PGKiM sp. z o.o. na sumę 381.600 zł. Oferta ta była o ponad 60 tys. zł korzystniejsza od oferty dotychczasowego odbiorcy tj. P.H.U. PAVER.
Do 23 grudnia 2016 r. nowy odbiorca odpadów miał obowiązek dostarczyć pojemniki do wszystkich mieszkańców Gminy Secemin. W przypadku braku pojemnika prosimy ten fakt zgłosić do UG Secemin telefonicznie (34/3995733) lub osobiście w pokoju nr 5.
Jednocześnie władze Gminy Secemin wraz z PGKiM sp. z o.o. chcą przeprosić wszystkich mieszkańców za kilkudniowy brak pojemników na odpady. Nowy odbiorca odpadów podjął rozmowy w sprawie odkupu dotychczasowych pojemników od firmy P.H.U. PAVER, ale ta ostatnia zaproponowała cenę wyższą niż zakup nowych.
Warto też podkreślić, że PGKiM sp. z o.o. zobowiązała się nieodpłatnie dokonać w ciągu roku trzykrotnego odbioru odpadów z imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Secemin i jej sołectwa, oraz nieodpłatnie dokonać w ciągu roku trzykrotnego odbioru odpadów z tzw. „dzikich wysypisk śmieci” zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Władze Gminy Secemin apelują do wszystkich mieszkańców o niewyrzucanie śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone, oraz o zwrócenie uwagi, by inni też tego nie robili. Dbajmy wspólnie o czystość naszego środowiska.
Informujemy, że wysokość dotychczasowych opłat nie ulegnie zmianie w 2017 r.