$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Pierwsze pieniądze z PROW-u dla Gminy Secemin

PROWW dniu 21 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Secemin wpłynęły dwa pisma z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego informujące, że prawidłowo zostały zrealizowane i rozliczone następujące inwestycje:
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 30 (obszar położony na działkach nr 502 i 543, obręb Bichniów),
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 30 (obszar położony na działce nr 1145, obręb Bichniów),
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 33 (obszar położony na działkach nr 436 i 504, obręb Czaryż).
Koszt realizacji w/w inwestycji drogowych wyniósł 165.823,66 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 105.512 zł tj. 63,63% kosztu całkowitego.
W związku z prawidłowym rozliczeniem w/w inwestycji Gminie Secemin zostanie wypłacona dotacja w maksymalnej dopuszczalnej wysokości do 16 stycznia 2017 r.
Warto wspomnieć, że 2016 r. Gmina Secemin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowała prawie 4 km dróg gminnych. W 2017 r. z tego programu zostanie jeszcze wybudowane 1,1 km.