$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Kolejne drogi w Gminie Secemin

Kolejne gminy w Gminie Secemin 1W dniu 12 grudnia b.r. wykonawca wielu dróg na terenie naszej gminy, firma „DUKT” przekazała w użytkowanie kolejny odcinek drogi – tym razem w Woli Kuczkowskiej tzw. „Pod lasem”. Odcinek o długości 530 mb. kosztował 125 881,89 zł. Zadanie to zostało zrealizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, które wyniosło 95 000 zł.
Tydzień później 19 grudnia Wójt Tadeusz Piekarski odebrał dwa następne w tym roku odcinki dróg gminnych w Seceminie. Oba odcinki wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Myszkowie. Łączna ich długość wynosi około 460 mb., a kosztowały one 87 444,77 zł, z czego dofinansowanie z PROW będzie wynosić 41 950 zł.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Secemin łącznie wykona 14 odcinków dróg gminnych o różnych długościach. 11 odcinków zrealizowano już 2016 r. Pozostałe 3 odcinki zostaną zrealizowane w 2017 r.
Podsumowując mijający rok, musimy śmiało stwierdzić, że poczynania nasze w zakresie drogownictwa w pełni zasługują na miano „ofensywy drogowej”. Łącznie w Gminie Secemin w 2016 r. wybudowano i oddano do użytku ponad 11,5 km nowych dróg gminnych. Wartość łączna tych prac to blisko 2 mln zł. Dawno nie zrobiono tak wiele w dziedzinie infrastruktury drogowej.