$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

OSP Psary


Jednostka powstała w 1937 roku.
Obecnie liczy:

   •  30 mężczyzn
   •  1 kobietę
   •  2 członków honorowych ponad 65 lat
   •  4 członków honorowych

 

Zarząd OSP:

 •  Prezes – Gil Mieczysław
 •  Naczelnik- Sułecki Jarosław
 •  Sekretarz –Malinowski Kazimierz
 •  Kierowca – Klimas Wojciech