$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2015 ROKU

azbest info

Wójt Gminy Secemin ogłasza
nabór wniosków na dofinansowanie w 2015 r., usługi demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie gminy Secemin budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin w terminie do dnia 31.01.2015 r.

1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Secemin.

2. Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Secemin.

3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu dostępny jest na stronie internetowej www.secemin.net.pl w zakładce ,,Nabór wniosków na usuwanie azbestu" oraz w pok. nr 5 Urzędu Gminy Secemin. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2015 roku oraz dotacji na realizację zadań założonych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin".

UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

Wójt Gminy Secemin
Tadeusz Piekarski

Zarządzenie -ikona pdf

Wniosek - ikonka word  ikona pdf