$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Bobry

Pragnę poinformować, że nasza pisemna prośba w sprawie przeniesienia bobrów na inne miejsce, zabezpieczenia drzew siatkami lub zrobienia przepustów w ich tamach spotkała się z odmową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
Dlatego prosiłbym wszystkich rolników poszkodowanych przez bobry o występowanie z wnioskami o odszkodowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. W moim przekonaniu duża liczba owych wniosków z terenu naszej gminy sprawi, że wyżej wymieniona instytucja podejmie działania, których celem będzie ograniczenie ilości szkód powodowanych przez te zwierzęta.
Poniżej do pobrania jest wniosek o odszkodowanie wraz z załącznikami.

Wójt Gminy SeceminTadeusz Piekarski

Bobry 1

 

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry - ikonka word

Upoważnienie ogólne - ikonka word

Oświadczenie o naprawieniu szkód - ikonka word

Oświadczenie nr konta - ikonka word

Oświadczenie do celów podatkowych - ikonka word