$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Z licznych kościołów katolickich, które zostały zamienione na zbory, trwalsze przeróbki, adaptujące wnętrza kościelne dla celów zbornych, zachował się zbór w Seceminie, obrócony ponownie na kościół katolicki.

Część planu ma kształt litery L, gdyż poligonalnie zakończone prezbiterium pierwotnego kościoła gotyckiego włączono w plan zboru, przedłużając jego ścianę południową i wiążąc jego przestrzeń z dobudowaną obszerną halą zborną. Na zewnątrz całość przedstawia zwartą bryłę, gdyż przestrzeń między ramionami owej litery L wypełnia na dole zakrystia, na górze mieszkanie ministra, do którego wejście prowadziło tylko przez zakrystię. Kościół parafialny pod wezwaniem świętych Katarzyny i Jana Ewangelisty został wzniesiony z fundacji Piotra Szafrańca podstolego krakowskiego w 1402 roku (prezbiterium), a potem zamieniony przez Stanisława Szafrańca około 1550-1554 na zbór kalwiński i rozbudowany w latach 1556-1558 (nawa). Kościół został przywrócony katolikom w 1617 roku przez Aleksandra Seweryna Dembińskiego i konsekrowany przez biskupa Tomasza Oborskiego sufragana krakowskiego. Pamiątką po czasach reformacji jest w kościele pomnik - nagrobek Grzegorza Brocha mieszczanina secemińskiego z 1601 roku. który był prawdopodobnie polemistą kalwińskim i ministrem zaboru we Włoszczowie. Ołtarz główny z tego kościoła zbudowany został w stylu wczesnobarokowym. Umieszczony w nim obraz Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej ufundowany przez Michała Czarnockiego.

W późniejszych latach (zapewnie w pierwszej połowie XVIII wieku) kościół został przebudowany (fasada). Odnawiany między innymi w XIX wieku. Wykonane zostały nowe obramienia okien i wzmocnienie skarp. Po 1913 roku usunięto barokowe tynki i pokryto dach. Jest to kościół gotycki z barokowym szczytem fasady, murowany z cegły.

(Źródło: E. Biłos, E. Klimas , Secemin. Dziedzictwo kulturowe gminy, Secemin 2004.)

3.jpgpom_1.jpgkosciol_2.jpgd1c4790d35.jpegkosciol_3.jpgkosciol_1.jpg4.jpg263e1cbf9c.jpeg12.jpg2.jpgkosciol_w_seceminie_asuchanek.jpg