$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Ks. Kanonik Jan Gosek

Gosek Jan Władysław, ksiądz kanonik. Ur. 20 VI 1900 w Seceminie ( diecezja Kielecka ).

Uczęszczał do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 4 V 1921 r. został dopuszczony do zdawania egzaminu maturalnego w klasie filologicznej. Absolwent z 1921 r.

Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Fulmana otrzymał 21 VI 1925 r. w Lublinie. Wikariusz w Krasnymstawie, prefekt w Janowie Lubelskim.

Od 1930 r. sprawował funkcję proboszcza w Blinowie, a od 1935 r. w Kaniem. Studiował prawo kanoniczne na KUL, magisterium uzyskał w 1936 roku.

W 1938 roku rozpoczął budowę kościoła w Kaniem. W 1942 roku został proboszczem w parafii Piaski, gdzie odbudował kościół ze zniszczeń wojennych.

Kanonik kapituły zamojskiej. W 1963 roku otrzymał probostwo w Rejowcu.

Zmarł 5 kwietnia 1985 roku.

Ks. Jan Gosek jest autorem książki pt. MONOGRAFIA SECEMINA W ZESTAWIE SZKICÓW HISTORYCZNO-OBYCZAJOWYCH (Oddziaływanie na ludność Secemina poprzez kulturę, religię, cywilizację, administrację, gospodarkę ekonomiczną oraz zwyczaje panujące w Polsce).

Janek Gosek gimnazjalista – zdjęcie zrobione w Seceminie w 1917r. Ks. Kanonik Jan Gosek

          Janek Gosek gimnazjalista                                   Ks. Kanonik Jan Gosek
– zdjęcie zrobione w Seceminie w 1917r.

Janek Gosek 2

Ks. Jan Gosek z siostrą Marią i bratem Henrykiem – 1925r.

  Janek Gosek 4

Zjazd rodzinny Gosków: w dolnym rzędzie ks. Jan Gosek w łańcuchu kanonicznym, obok w tym samym rzędzie ks. Stanisław Łukaszewski (Salezjanin).

W górnym rzędzie drugi z lewej ks. Marian Kubowicz - urodził się w Borowym Młynie koło Secemina, wybudował kościół w Blachowni, trzeci z lewej w górnym rzędzie brat ks. Jana Henryk Gosek – właściciel fabryki świec w Częstochowie (jego córka Karina ukończyła filologię polską na UJ w Krakowie, od lat 70-tych mieszka w Paryżu.

Z tej rodziny pochodziła siostra zakonna – norbertanka – Jadwiga Gosek.

Janek Gosek 5

Grobowiec Ks. Kanonika Jana Goska na cmentarzu w Rejowcu, diecezja lubelska.