$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

OSP Wałkonowy Dolne


Jednostka powstała w 1935 roku.
Obecnie liczy:

   •  25 mężczyzn
   •  9 kobiet
   •  7 członków ponad 65 lat
   •  6 członków honorowych

 

Zarząd OSP:

 •  Prezes – Suliga Jan
 •  Naczelnik - Stępniak Tomasz
 •  Sekretarz – Stępniak Jerzy
 •  Kierowca – Śliwiński Marian