$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

OSP Wola Czaryska


Jednostka powstała w 1932 roku.
Obecnie liczy:

   •  28 mężczyzn
   •  7 członków ponad 65 lat
   •  3 członków honorowych

 

Zarząd OSP:

 •  Prezes – Majewski Józef
 •  Naczelnik - Rajca Andrzej
 •  Sekretarz – Pilarski Robert
 •  Kierowca – Wiekiera Mirosław