$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

OSP Żelisławice


Jednostka powstała w 1938 roku.
Obecnie liczy:

   •  34 mężczyzn
   •  5 członków ponad 65 lat
   •  4 członków honorowych

 

Zarząd OSP:

 •  Prezes – Lech Henryk
 •  Naczelnik - Wójcik Jacek
 •  Sekretarz – Leśniewski Mariusz
 •  Kierowca – Krzemiński Witold