$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Moduł- news - zarządzanie kryzysowe

::cck::2::/cck::
::introtext::

23-12-2011
Pożary choinek
Pożary choinek

        Uwaga na przedświąteczne pożary Strażacy przestrzegają przed "świątecznymi" pożarami. Przygotowania do świąt to dla wielu Polaków czas pośpiechu - łatwo wtedy o nieuwagę. Oprócz kuchni, gdzie zapalić może się na...

Więcej
27-10-2011
Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu...

Więcej

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::2::/cck::