$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Secemin zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 Nr 21 poz.112 ze zmianami), informuje, iż miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku są tablice oraz słupy ogłoszeniowe znajdujące się na terenie poszczególnych sołectw gminy Secemin.

WÓJT GMINY

(-) Sławomir Krzysztofik